มหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคฮ่องกงร่วมกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเก๊า พัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับตรวจเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ภายใน ๒๐ วินาที

ที่มาของภาพ : www.polyu.edu.hk

นักวิจัยมหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคฮ่องกงร่วมกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเก๊า พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) สำหรับตรวจเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ด้วยการวิเคราะห์จากภาพถ่ายรังสีของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) และทราบผลภายในระยะเวลาเพียง ๒๐ วินาที ซึ่งระบบปัญญาประดิษฐ์ดังกล่าว มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนการรักษาของโรงพยาบาลในหลายประเทศ  อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา อินเดีย อิรัก อิหร่าน และเอกวาดอร์

ที่มาของภาพ : www.polyu.edu.hk

ระบบปัญญาประดิษฐ์นี้ได้ผ่านกระบวนการทดลองกับผู้ป่วยจำนวน ๓,๗๐๐ ราย ทั้งนี้ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ระบบสามารถคัดกรองผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ และผู้ป่วยทั่วไปด้วยความแม่นยำถึง ร้อยละ ๙๕ ภายใน ๒๐ วินาที ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผลลัพธ์ของระบบฯ แล้ว เทียบเท่ากับการวินิจฉัยโดย รังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (radiologists) ที่ต้องใช้เวลาในการตรวจและทราบผลประมาณ ๑๕ – ๓๐ นาที

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Johnson Lau Yiu-nam ประจำคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาเก๊า กล่าวว่า ระบบปัญญาประดิษฐ์นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์รุ่นใหม่ เพื่อใช้ในการวินิจฉัยผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็ว ถึงแม้ว่าบุคลากรแพทย์เหล่านั้นไม่มีประสบการณ์ด้านการรักษามาก่อน นอกจากนี้ ระบบปัญญาประดิษฐ์นี้ยังสามารถประเมินระดับอาการของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เพื่อสะดวกต่อการรับการรักษาในขั้นตอนต่อไป รวมทั้งยังสามารถช่วยประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนที่ใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ได้อีกด้วย

 

เรียบเรียงโดย

น.ส. เทิดขวัญ แผ้วสว่าง

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในฮ่องกง

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง

 

ที่มาของข้อมูล

www.thestandard.com.hk/section-news/section/4/220019/20-second-test-in-virus-picture

 

 

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา