เคาะแล้ว !! เส้นทางรถไฟความเร็วสูงหลานโจว-ฮั่นจง-สือเยี่ยน เชื่อมภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือไปยังตอนกลางของจีน

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 การประชุมสภาประชาชนมณฑลส่านซีในวาระย่อยการประชุมเมืองฮั่นจง ประกาศอนุมัติแผนโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนครหลานโจว มณฑลกานซู – เมืองฮั่นจง มณฑลส่านซี – เมืองสือเยี่ยน มณฑลหูเป่ย พร้อมแผนการเชื่อมเส้นทางเข้ากับรถไฟความเร็วสูงเมืองสือเยี่ยน – นครอู่ฮั่นที่เปิดให้บริการแล้ว นับเป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมเมืองต่างๆ ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือไปยังภูมิภาคตอนกลางของจีนให้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ในที่ประชุมฯ ผ่านร่างโครงการและผลสำรวจเส้นทางฯ นี้ (新建高速铁路兰州至汉中至十堰线方案研究) โดยระบุว่า สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การขนส่งแห่งชาติและการพัฒนาภูมิภาค (National Transportation Strategy and Regional Development Strategy) แผนการก่อสร้างเส้นทางฯ ยังได้รับการผลักดันให้เข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 14 ของการรถไฟแห่งชาติอีกด้วย คาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงเวลาก่อสร้างโครงการเร็วๆ นี้

เส้นทางรถไฟฯ จะเชื่อมต่อโซนพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลกานซู โซนพื้นที่ตอนใต้ของมณฑลส่านซี และโซนพื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ย รวม 18 อำเภอใน 3 มณฑล โดยจะแบ่งการก่อสร้างเป็น 3 ระยะคือ (1) การก่อสร้างในส่วนของมณฑลกานซู ซึ่งครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด 420.9 กิโลเมตร (8 อำเภอ) (2) มณฑลส่านซี ครอบคลุมพื้นที่ 413 กิโลเมตร (9 อำเภอ) และ (3) มณฑลหูเป่ย (1 อำเภอ) ครอบคลุมพื้นที่ 69 กิโลเมตร ระยะทางรวมทั้งสิ้น 902.9 กิโลเมตร งบประมาณการลงทุน 152,800 ล้านหยวน

นอกจากแผนการเชื่อมต่อเส้นทางฯ นี้เข้ากับรถไฟความเร็วสูงเมืองสือเยี่ยน – นครอู่ฮั่นที่เปิดให้บริการไปแล้ว ในที่ประชุมฯ ได้เสนอให้พิจารณาถึงโอกาสในการเชื่อมต่อเพิ่มเติมโดยใช้ประโยชน์จากการเป็น Hub เชื่อมต่อที่สำคัญของนครอู่ฮั่นไปยังนครฝูโจวของมณฑลฝูเจี้ยน ซึ่งปัจจุบันมีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงหลานโจว-ฝูโจว (Lanzhou – Fujian Direct High Speed Rail) เพียงเส้นเดียวที่เปิดให้บริการแบบต่อเดียวถึงไปเมื่อเดือน มิ.ย. 2562 ระยะทางกว่า 2,300 กิโลเมตร ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางเชื่อมต่อภูมิภาคจีนตะวันตกเฉียงเหนือไปยังมณฑลชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่มศักยภาพการขนส่งในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อมูลอ้างอิง

  1. https://www.sohu.com/a/400590161_673632
  2. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1668917779963824211&wfr=spider&for=pc

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา