สัญญาณดี !! การท่องเที่ยวส่านซี เริ่มฟื้นตัวภายหลังวิกฤต COVID19

สนง. การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมมณฑลส่านซีรายงาน มณฑลส่านซีต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันแรงงานกว่า 11.3 ล้านคน สร้างรายได้ 3,351 ล้านหยวน แม้อัตราการเติบโตจะลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 มากถึง 2.83 และ 4.84 เท่า ตามลำดับ แต่พบว่า ความนิยมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แคมป์ปิ้ง การท่องเที่ยวในชนบท การท่องเที่ยวเชิงฟื้นฟูและบำบัดสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็นสัญญาณที่ดีในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวในประเทศของมณฑลส่านซีที่มีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของพื้นที่ (มณฑลส่านซีเคยต้อนรับนักท่องเที่ยวมากถึง 41.05 ล้านคน มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากมณฑลเสฉวนในช่วงวันแรงงานปี 2562)

นักท่องเที่ยวเยือนภูเขาไท่ไป๋ในช่วงวันแรงงาน

เทศกาลวันแรงงานแห่งชาติที่ผ่านมา สถานที่ท่องเที่ยวของมณฑลส่านซีที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาไท่ไป๋ที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวไปกว่า 321,000 คน สร้างรายได้ 112 ล้านหยวน โดยกิจกรรมหลักที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมคือ การเดินป่า การแช่บ่อน้ำพุร้อน และการพักโฮมสเตย์ในชนบท สอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ (China Tourism Academy : CTA) ที่ระบุว่า ภายหลังการฟื้นฟูโรค COVID19 ประชาชนจะเริ่มกลับมาท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในมณฑลที่ตนอาศัยหรือในประเทศจีนอย่างค่อยเป็นค่อยไป ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวควรเร่งปรับโครงสร้างธุรกิจ เพื่อรองรับการขยายตัวความต้องการท่องเที่ยวในประเทศ รวมถึงต้องมีแผนการกระตุ้นการบริโภค เนื่องจากรูปแบบการท่องเที่ยวที่อาจเปลี่ยนไปจากเดิม อาทิ การนำ BIG DATA มาปรับใช้ในลงทะเบียน ระบบจัดลำดับคิวออนไลน์ การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของนักท่องเที่ยว การเว้นระยะห่างทางสังคม การพัฒนาระบบจำหน่ายตั๋วเข้าชมและชำระเงินออนไลน์เพื่อลดความแออัดในการเข้าคิวซื้อบัตร หรือแม้กระทั่งการคำนวณจำนวนนักท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดในสถานที่ท่องเที่ยว เช่นเดียวกับที่ปัจจุบันมณฑลส่านซีกำหนดให้แต่ละสถานที่ท่องเที่ยวสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวต่อวันได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนที่รองรับได้มากที่สุด

ตัวอย่างการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ลงทะเบียนจองคิวของสถานที่ท่องเที่ยวในมณฑลส่านซี

ซึ่งจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 24 ชั่วโมง

ข้อมูลข้างต้นยังสอดคล้องกับข้อมูลจากนางจาง เยี่ยน ผอ. ศูนย์วิจัยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สถาบันสังคมศาสตร์มณฑลส่านซีที่เสนอให้รัฐบาลมณฑลส่านซี พิจารณาการใช้ระบบวันหยุดประจำปีแบบยืดหยุ่น 2.5 วัน โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนหรือช่วงวันหยุดแห่งชาติที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เพื่อสนับสนุนมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่รวมไปถึงการท่องเที่ยวในมณฑลใกล้เคียงระยะสั้นๆ และทำให้นักท่องเที่ยวสามารถตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวแบบเหลื่อมเวลากันได้อีกด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้มณฑลอันฮุย เหอเป่ย เจียงซี และเขตฯ มองโลเลียใน ได้ประกาศใช้มาตรการดังกล่าวแล้ว

นอกจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของมณฑลส่านซีจะมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นแล้ว พรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีนก็มีแนวโน้มฟื้นตัวเช่นกัน ผลสำรวจตัวอย่างจำนวน 15,000 ชุด จาก CTA ที่ร่วมกับ Trip.com ในโครงการสำรวจข้อมูลด้านการท่องเที่ยวหลังวิกฤติ COVID 19 (2020疫情后旅游大数据调研项目) พบว่า หากจีนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID 19 ได้อย่างสมบูรณ์ ประชาชนมีแนวโน้มตัดสินใจจะเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเดือน มิ.ย. – ส.ค. 2563 ราวร้อยละ 15 และมีแนวโน้มที่จะเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วง Golden Week เดือน ต.ค. ประมาณร้อยละ 14 โดยกว่าร้อยละ 90 เลือกที่จะท่องเที่ยวในประเทศจีนก่อน โดยเฉพาะกิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลในระยะสั้นและระยะยาว ได้รับความสนใจถึงร้อยละ 43 และ 23 ตามลำดับ รวมถึงความนิยมการไปท่องเที่ยวด้วยตนเองที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน ผลสำรวจอ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมจากแพลตฟอร์ม Trip.com ระบุว่า สัดส่วนการท่องเที่ยวด้วยตนเองสูงขึ้นถึงร้อยละ 44 ในขณะที่การท่องเที่ยวกับบริษัทนำเที่ยวหรือกลุ่มการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (Private group, Semi self-service, Destination participation) มีเพียงร้อยละ 37 โดยการท่องเที่ยวประเภทที่สามารถปรับเพิ่มหรือลดกิจกรรมได้ตามความต้องการ (Personal customization) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 18

สัญญาณการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศของจีนชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ ในส่วนของการท่องเที่ยวต่างประเทศอาจต้องอาศัยเวลาในการสร้างความเชื่อมั่น โดยเฉพาะมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ COVID 19 รวมถึงความสำคัญของการจัดการด้านสุขอนามัยในสถานที่ท่องเที่ยวและระบบขนส่งมวลชน การเปิดน่านฟ้าของแต่ละประเทศ ที่ล้วนมีผลต่อความเชื่อมั่นของนักเดินทาง

ข้อมูลอ้างอิง

  1. https://new.qq.com/omn/20200515/20200515A0QZHK00.html?pc
  2. https://www.baiguanw.cn/a/news/meililvyou/359046.html
  3. http://www.ctaweb.org/html/2020-5/2020-5-5-19-28-68894.html
  4. http://www.shaanxi.gov.cn/info/iList.jsp?tm_id=166&cat_id=10001&info_id=168622

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา