เปิดแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ YRD ปี 2568

รัฐบาลจีน เผยร่างแผนการพัฒนาล่าสุดของเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี (Yangtze River Delta: YRD) ซึ่งครอบคลุม นครเซี่ยงไฮ้ มณฑลเจ้อเจียง 9 เมือง ได้แก่ หางโจว หนิงโป โจวซาน หูโจว เจียซิ่ง ซ่าวซิง จินหัว ไทโจว และเวินโจว มณฑลเจียงซู 9 เมือง ได้แก่ หนานจิง อู๋ซี ซูโจว ฉางโจว เจิ้นเจียง หยางโจว ไท่โจว เหยียนเฉิง และหนานทง และมณฑลอานฮุย 8 เมือง ได้แก่ เหอเฟย ฉูโจว อู๋หู หม่าอานซาน ทงหลิง ฉือโจว เซวียนเฉิง และอานชิ่ง โดยตั้งเป้าหมายการพัฒนาแบบบูรณาการด้านต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ดังกล่าวภายในปี 2568 อาทิ ด้านอุตสาหกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม และการบริการสาธารณะ เป็นต้น

แผนดังกล่าว อาทิ

  • การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม: มีอัตราความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีร้อยละ 65 โดยมีสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมากกว่าร้อยละ 3 ของ GDP และมีสัดส่วนมูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงร้อยละ 18 ของมูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งหมด
  • การเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐาน: ความหนาแน่นของเครือข่ายระบบราง คิดเป็น 507 กม./ ตร.กม. ความหนาแน่นของเส้นทางด่วน คิดเป็น 5 กม./100 ตร.กม. และเครือข่าย 5G ครอบคลุมทั่วพื้นที่กว่าร้อยละ 80
  • ด้านสิ่งแวดล้อม: ค่าเฉลี่ย PM 2.5 อยู่ในระดับมาตรฐาน โดยควบคุมสภาพอากาศของเขตชุมชนเมืองให้มีจำนวนวันที่มีสภาพอากาศดีมากกว่าร้อย 80 ของจำนวนวันตลอดทั้งปี และควบคุมให้ร้อยละ 80 ของแม่น้ำในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเป็นเส้นน้ำที่มีคุณภาพดี
  • การพัฒนาเมืองและชนบท: มีสัดส่วนผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรร้อยละ 70 และมีอัตราส่วนความแตกต่างรายได้ของคนเมืองกับคนชนบทเฉลี่ยที่ 2.2 ต่อ 1
  • การบริการสาธารณะ: มีรายจ่ายสาธารณะ 21,000 หยวนต่อหัว ประชาชนมีอายุขัยเฉลี่ย 79 ปี และประชาชนวัยทำงานได้รับการศึกษา เฉลี่ย 11 ปีครึ่ง

จวบจนเดือนธันวาคม 2562 เขต YRD มีจำนวนประชากรมากกว่า 220 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากรจีนทั้งหมด มีสัดส่วน GDP คิดเป็นร้อยละ 25 ของประเทศ สัดส่วนการนำเข้าส่งออก คิดเป็นร้อยละ 37 ของจีน สัดส่วนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 39 ของจีน และมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 29 ของจีน นอกจากนี้ ยังมีศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์ระดับสากล จำนวน 2 แห่ง และมีการลงทุนด้านวิจัยพัฒนาในด้านดังกล่าวต่อปีในอัตราส่วน 1 ต่อ 3 ของเงินทุนทั้งหมดของจีน ทั้งนี้ จีนยังตั้งเป้าให้เขต YRD เป็นพื้นที่ที่มีอิทธิพลและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศภายในปี 2578

 

******************************

 

จัดทำโดย: น.ส. พรฤทัย ศักดิ์สกุลพรชัย/ ศูนย์ BIC นครเซี่ยงไฮ้
ที่มา: เว็บไซต์ shine.cn คอลัมน์ Around The Delta และเว็บไซต์ wxn.qq หัวข้อ 一图看懂长三角一体化发展目标:到2025年常住人口城镇化率要到70%

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา