“ฉางอันห้าว” เปิดเส้นทางใหม่เชื่อมยุโรปเหนือใต้

เส้นทางขนส่งสินค้านานาชาติฉางอันห้าว เดินหน้าส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศภายหลังการขนส่งในบางเส้นทางหยุดชะงักภายหลังจากการระบาดของเชื้อ COVID 19 โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 “ฉางอันห้าว” ขนส่งสินค้าไปแล้ว 649 เที่ยว ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ถึง 2.4 เท่า (เฉลี่ยวันละ 7 เที่ยว)

ล่าสุด เขตโลจิสติกส์นานาชาตินครซีอาน เปิดเส้นทางใหม่ยุโรปเหนือใต้ (Xi’an Rostock Verona / Gothenburg / Stockholm) ใช้การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimadal Transportation) โดยออกเดินทางจากเขตขนส่งสินค้าซินจู้ (เขตโลจิสติกส์นานาชาตินครซีอาน) ผ่านคาซัคสถานมุ่งตรงไปยังเมืองร็อสท็อค (Rostock) เมืองใหญ่ที่สุดของรัฐเมคเลนบวร์ค-ฟอร์พ็อมเมิร์น ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเยอรมนี จากเมืองร็อสท็อคแยกการขนส่งออกเป็น 2 เส้นทางไปยัง (1) กรุงสต็อกโฮล์มและเมืองกอเทนเบิร์กของสวีเดน และ (2) เมืองเวโรนาทางตอนเหนือของอิตาลี

“ฉางอันห้าว” เล็งเห็นถึงศักยภาพการขนส่งสินค้าหลักของเมืองร็อสท็อค ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำวาร์โนว์ (Warnow) บนชายฝั่งทะเลบอลติค ปากน้ำวาร์โนว์ถือเป็นท่าเรือน้ำลึกที่มีความสำคัญต่อการขนส่งสินค้าของเยอรมนี โดยในปี 2561 มีปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำมากถึง 550,000 คอนเทนเนอร์ และยังสามารถรองรับการขนส่งทางบกและทางรถไฟได้อีกราว 130,000-140,000 ตัน/ปี

“ฉางอันห้าว” ขนส่งสินค้าไปยังเมืองร็อสท็อคทางราง จากนั้นกระจายสินค้าต่อไปยังเมืองหลักต่างๆ ในนอร์เวย์ เดนมาร์ก และอิตาลี ผ่านการขนส่งทางเรือและทางบก นอกจากนี้ เส้นทางการขนส่งเส้นนี้ ยังเป็นการส่งออกสินค้าจากจีนไปยังอิตาลีเป็นครั้งแรก หลังจากที่จีนได้นำเข้าสินค้าจากอิตาลีผ่าน “ฉางอันห้าว”  เส้นทางกรุงโรม-นครซีอาน ทั้งนี้ สินค้าที่ส่งออกใน “ฉางอันห้าว” เส้นทางนครซีอาน-ยุโรปเหนือใต้ ได้แก่ สินค้าในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์และชิ้นส่วนแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ กระเบื้อง อุปกรณ์และวัสดุป้องกันทางการแพทย์ ตู้ทำความเย็น และชิ้นส่วนรถยนต์

การส่งออกสินค้าไปยังประเทศบนแถบเส้นทางสายไหมโดยใช้การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ มีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2562  “ฉางอันห้าว” ส่งออกสินค้าไปกว่า 2,133 เที่ยว (10,044 ตู้ขบวน) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ราว 1.7 เท่า บรรทุกสินค้าไปแล้วกว่า 1.8 ล้านตัน ข้อมูลเพิ่มเติมจาก สนง. ศุลกากรนครซีอานระบุว่า ในช่วงเดือน ม.ค. – ก.พ. 2563 การค้าระหว่างประเทศมณฑลส่านซีกับประเทศบนแถบเส้นทางสายไหมมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเติบโตขึ้นร้อยละ 32.99 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 แบ่งเป็น (1) การส่งออก มูลค่า 8,060 ล้านหยวน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.48) และ (2) การนำเข้า มูลค่า 29,390 ล้านหยวน (เพิ่มขึ้น 8.06 เท่า) ในขณะที่การค้าระหว่างประเทศของมณฑลส่านซีกับประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ปรับตัวลดลง

ข้อมูลอ้างอิง

  1. http://www.cnr.cn/sxpd/sx/20200401/t20200401_525038199.shtml
  2. http://www.chinatradenews.com.cn/content/202004/01/c104561.html
  3. http://www.cnr.cn/sxpd/sx/20200401/t20200401_525038199.shtml
  4. http://o.xiancity.cn/system/2020/01/01/030704098.shtml

 

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา