กุ้ยโจวเตรียมสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพสมุนไพรจีนและแพลตฟอร์มซื้อขายยาจีน

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 สำนักงานบริหารยาจีนมณฑลกุ้ยโจวเปิดเผยว่า ในปี 2563 มณฑลกุ้ยโจวมีแผนเตรียมสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพสมุนไพรจีนและแพลตฟอร์มซื้อขายยาจีน เพื่อยกระดับคุณภาพสมุนไพรจีนของมณฑล รวมทั้งส่งเสริมให้สมุนไพรและยาจีนของกุ้ยโจวมีชื่อเสียงในระดับโลก

สำนักงานบริหารยาจีนกุ้ยโจวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ประชาชนหันมาให้ความสนใจกับการตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้า เช่นเดียวกับสินค้ากลุ่มสมุนไพรจีนที่ต้องสามารถให้ข้อมูลแหล่งที่มาของต้นกล้าและกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยหากกุ้ยโจวมีระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสมุนไพรจีน ก็นับเป็นการยกระดับคุณภาพสมุนไพรจีนของมณฑล ขณะเดียวกัน การก่อตั้งแพลตฟอร์มซื้อขายยาจีนจะทำให้ร้านขายยา โรงพยาบาล รวมถึงผู้บริโภคทั่วไปสามารถเข้าถึงยาสมุนไพรจีนของกุ้ยโจวได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกับการซื้อขายออนไลน์ผ่าน Taobao และ JD.com อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้สมุนไพรจีนของกุ้ยโจวเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวจะพร้อมเปิดใช้งานภายในสิ้นปี 2563

ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 มณฑลกุ้ยโจวได้ใช้ยาจีนรักษาผู้ติดเชื้อควบคู่กับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันตั้งแต่ช่วงต้นของการแพร่ระบาด ส่งผลให้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลของผู้ติดเชื้อลดลงเฉลี่ย 3-5 วัน นอกจากนี้ ทีมผู้เชี่ยวชาญแพทย์แผนจีนของกุ้ยโจว 11 ทีมยังได้นำยาสมุนไพรจีนจำนวน 10 ตันเข้าไปช่วยรักษาผู้ติดเชื้อที่เมืองเอ้อโจวในมณฑลหูเป่ยอีกด้วย

กุ้ยโจวนับเป็นหนึ่งใน 4 พื้นที่ผลิตสมุนไพรจีนที่สำคัญของจีนซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “คลังสมบัติยาธรรมชาติ” โดยจำนวนต้นกล้าสมุนไพรจีนในมณฑลคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 90 ของจีน รวมทั้งยังมีความหลากหลายของสมุนไพรจีนมากถึง 5,304 ชนิด สูงเป็นอันดับ 4 ของจีน จึงได้รับความสนใจจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น และไต้หวัน

อนึ่ง ในปี 2562 กุ้ยโจวมีพื้นที่เพาะปลูกสมุนไพรจีน 6.71 ล้านหมู่ (2.8 ล้านไร่) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.79 มีปริมาณผลผลิตรวม 1.94 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.33 คิดเป็นมูลค่าการผลิตรวม 16,851 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.81 โดยอุตสาหกรรมสมุนไพรจีนของมณฑลสามารถช่วยเหลือคนยากจนให้มีงานทำกว่า 417,400 คน สำหรับปี 2563 กุ้ยโจวมุ่งเน้นการพัฒนาสมุนไพรจีน 8 ชนิด ได้แก่ เทียนหม่า ไป๋จี ไท่จื่อเซิน โกวเถิง ลูกเดือย หวงจิง ปั้นเซี่ย และสือหู รวมทั้งกำลังส่งเสริมการพัฒนาให้อุตสาหกรรมสมุนไพรจีนกลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักในชนบทของมณฑล

ที่มา: http://www.gz.xinhuanet.com/2020-04/04/c_1125813739.htm

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา