นครเฉิงตูติดอันดับเมืองหางานยอดนิยมอันดับที่ 2 ต่อกัน 4 สัปดาห์ ด้วยอัตราเงินเดือนเฉลี่ยสูงถึง 8,288 หยวน

ด้วยมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในประเทศจีนเข้าสู่รูปแบบปกติ ความต้องการจ้างงานและพฤติกรรมการหางานจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา Zhilian Recruitment (智联招聘) ได้รายงานผลอัตราการค้นหางานประจำสัปดาห์ โดยดำเนินการวิเคราะห์ใน 38 เมืองหลักทั่วประเทศ และวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2563 หลังจากที่มีการกลับมาดำเนินงานตามปกติเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ อัตราเงินเดือนเฉลี่ยในนครเฉิงตูสูงถึง 8,288 หยวน พบว่าอาชีพที่มีอัตราเงินเดือนสูงสุดในเดือนี้คืออาชีพที่เกี่ยวกับสินเชื่อ โดยมีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 12,899 หยวน/เดือน ซึ่งต่างจากเดือนที่ผ่านมา ที่อาชีพเกมออนไลน์อยู่ในอันดับสูงสุด

ดัชนีการแข่งขันการจ้างงานระดับประเทศ ปี 2563
            สัปดาห์ที่ 6 ของการกลับมาทำงานตามปกติ จำนวนความต้องการการจ้างงานขององค์กรต่าง ๆ มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.48 และอัตราการค้นหางานเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.63 จากเดือนกุมภาพันธ์ ดัชนีการจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 จากสัปดาห์ที่ 5และมีอัตราสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ดังนี้

การดำเนินนโยบายด้านการจ้างงานในระดับประเทศและการเริ่มแผนการสรรหาบุคลากรจากบริษัทต่าง ๆ ในหลาย ๆ เมืองในประเทศ ทำให้ 6 สัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวนการส่งประวัติสมัครงานยังคงเพิ่มขึ้น แต่การแข่งขันก็ยังถือว่าไม่ถึงระดับสูงเท่าที่เคย และเป็นที่น่าสนใจว่า หลังจากที่นครเฉิงตูได้กลับมาทำงานตามปกติ ได้กลายเป็นเมืองยอดนิยมสำหรับการหางานอันดับที่ 2 ถึง 4 สัปดาห์ติดต่อกันรองจากปักกิ่ง ด้วยดัชนีการแข่งขัน  21.7 ซึ่งเท่ากับค่าเฉลี่ยการแข่งขัน 21.7 คนต่อ 1 ตำแหน่ง สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะการแข่งขันและความต้องการหางานในนครเฉิงตูของผู้สมัครงานอย่างมาก โดยเชื่อว่าการแข่งขันที่สูงขึ้นในอาชีพต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวของตลาดจ้างงานและการลดการแพร่ระบาดของโรคได้ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้หางานเเละคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนหน้า

อาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อกลายเป็นอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดด้วยอัตรา 12,899 หยวน/เดือน

อาชีพที่มีการแข่งขันสูงที่สุดคืออาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อ เช่น การเงิน  การตรวจสอบบัญชี และบริการด้านภาษี ที่ไม่เพียงแต่อยู่ในอันดับแรกเป็นเวลา 6 สัปดาห์ติดต่อกันเท่านั้น แต่ดัชนีการแข่งขันสูงถึง 72.1 ซึ่งเท่ากับค่าเฉลี่ยการแข่งขัน 72.1 คน ต่อ 1 ตำแหน่ง นอกจากนี้ ความนิยมอันดับสองคืออาชีพเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เช่น ตำแหน่งนักพัฒนาซอฟต์แวร์  นักพัฒนาอินเทอร์เน็ตและการรวมระบบข้อมูล และอันดับที่สามคือตำแหน่งงานบริหาร งานธุรการ และเลขานุการ

ในสัปดาห์ที่ 6 นับจากการเริ่มทำงานตามปกติ อัตราเงินเดือนเฉลี่ยของนครเฉิงตูอยู่ที่ 8,288 หยวน/เดือน โดยอาชีพพนักงานสินเชื่อได้กลายมาเป็นอาชีพที่ได้รับค่าตอบแทนสูงที่สุดในนครเฉิงตู โดยมีเงินเดือนเฉลี่ย 12,899 หยวน/เดือน ตามมาด้ายอาชีพเกมออนไลน์ เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 11,140หยวน/เดือน และอาชีพที่เกี่ยวกับการให้บริการเช่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 อยู่ในอาชีพที่มีรายได้เฉลี่ยสูงสุดอันดับสามคือ 10,630 หยวน/เดือน

 

******************************************

เรียบเรียงโดย        นางสาวชญานุช  หนูทอง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู

แหล่งที่มา               http://news.chengdu.cn/2020/0319/2109609.shtmlฉบับวันที่ 19 มีนาคม 2563

 

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา