ขบวนรถไฟฝูหลิง มหานครฉงชิ่ง – ท่าเรือชินโจว เปิดให้บริการแล้ว

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ขบวนรถไฟบรรทุกผลิตภัณฑ์กรดแอลจีนิคขนาด 20 ฟุต จำนวน 50 ตู้ มูลค่ากว่า 8,000,000 หยวน ถูกขนส่งออกจากสถานีรถไฟหยูฮว๋ายฝูหลิงตะวันตก (渝怀铁路涪陵西站) เป็นที่เรียบร้อย ถือเป็นการเปิดตัวขบวนรถไฟใหม่ที่มีการขนส่งผสมรูปแบบเส้นทางรางและทางน้ำในภูมิภาคตะวันตกอย่างเป็นทางการ (เขตฝูหลิง มหานครฉงชิ่ง – ท่าเรือชินโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง) ซึ่งใช้เวลาในการขนส่งเพียง 2 วันเท่านั้น นอกจากนี้ ยังเป็นการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์และช่วยให้การดำเนินงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตกลับคืนสู่สภาวะปกติด้วย

เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 รัฐบาลจีนได้ออก “แผนแม่บทสำหรับเส้นทางการขนส่งทางบกและทางน้ำสำหรับภูมิภาคตะวันตก” ระบุว่า รถไฟ 3 สาย ที่มีเส้นทางจากมหานครฉงชิ่งและนครเฉิงตู ผ่านไปยังเมืองกุ้ยหยาง ในมณฑลกุ้ยโจวเมืองฮว๋ายฮว่า มณฑลหูหนาน และเมืองไป๋เซ่อ ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง จนถึงท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ (ท่าเรือชินโจว ท่าเรือเป๋ยไฮ่และท่าเรือฝางเฉิง) จะต้องมีการขนส่งตู้สินค้าทุกวันและเชื่อมต่อเส้นทางร่วมกับรถไฟสายจีน – ยุโรปอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรวมกันเป็นช่องทางหลักในการขนส่งทั้งแบบเส้นทางรางและทางน้ำแห่งใหม่ของภูมิภาคตะวันตก

เขตฝูหลิงเป็นเส้นทางหลักด้านทิศตะวันออกของเส้นทางขนส่งทางรางและทางทะเลแห่งใหม่ในภูมิภาคตะวันตกของจีน ทำให้การพัฒนาด้านค้าระหว่างประเทศในเขตฝูหลิงประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในปี 2562 การนำเข้าและส่งออกของเขตการค้าระหว่างประเทศเขตฝูหลิงมีมูลค่าถึง 8,400 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 51 จากปี 2561 ปริมาณสินค้านำเข้าและส่งออกสูงถึง 265,000 ตัน มีจำนวนตู้คอนเทนเนอร์ 10,889 ตู้

ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกล่าวว่า “การเปิดตัวอย่างเป็นทางการของเส้นทางรถไฟจากเขตฝูหลิง มหานครฉงชิ่ง ไปยังท่าเรือชินโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงนั้น จะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และภาคบริการของเขตฝูหลิงให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้” หลังจากเปิดตัวรถไฟขบวนนี้ ทำให้เขตฝูหลิงกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญอีกช่องทางหนึ่งของภูมิภาคตะวันตก การขนส่งระบบรางและทางทะเลของเขตฝูหลิงและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเริ่มบรรทุกสินค้าที่เขตฝูหลิงและขนส่งไปยังท่าเรือชินโจวได้โดยตรง เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งและลดต้นทุนด้านการกักเก็บสินค้า

ในขั้นต่อไปจะมีการขยายแหล่งรับสินค้าให้มากขึ้น มีขบวนรถไฟขนส่งสินค้าจากเขตฝูหลิงไปยังท่าเรือชินโจวเป็นประจำ โดยจะมีการขนส่ง 1 เที่ยว/สัปดาห์ ในขั้นต้น และจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เที่ยว/สัปดาห์ ในขั้นต่อไป ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการและความสามารถของแหล่งผลิตสินค้าด้วย

 

**********************************************

จัดทำโดย               นางสาวชญานุช  หนูทอง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู
แหล่งที่มา               http://www.liangjiang.gov.cn/Content/2020-03/07/content_626833.htm  (ฉบับวันที่ 7 มี.ค. 63)

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา