การให้บริการรถไฟสายจีน (เฉิงตู) – ยุโรป เพิ่มขึ้นร้อยละ 88

 

เมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รถไฟสายจีน (เฉิงตู) – ยุโรป  มีการขนส่งรวมทั้งสิ้น 267 ขบวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 88 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 นับว่ายังคงรักษาให้อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศไว้ได้ ปริมาณการขนถ่ายสินค้าและยอดสั่งซื้อจากต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สร้างความมั่นใจในเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมระหว่างประเทศระหว่างการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าได้ สินค้าที่ขนส่ง ได้แก่ แร่ดินสอดำ (แกรไฟต์) ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เสื้อผ้า รองเท้าและหมวก ถูกขนส่งจากนครเฉิงตูไปยังยุโรปด้วยรถไฟสองขบวน แบ่งเป็นเส้นทางที่มุ่งไปยังเมืองลอดซ์ และศูนย์กระจายสินค้า Schavemaker ในเมืองวรอตซวาฟ ประเทศโปแลนด์ โดยมีการบรรทุกตู้สินค้ามากกว่า 90 ตู้คอนเทนเนอร์ ในวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา

นายหลง ชูโป หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการศูนย์โลจิสติกส์ทางบกและทางน้ำ ระบุว่า รถไฟจากนครเฉิงตูไปศูนย์กระจายสินค้า Schavemaker มีปริมาณตู้คอนเทนเนอร์มากถึง 50 ตู้ ซึ่งปกติแล้วมีเพียง 41 ตู้ แสดงถึงความต้องการการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีขนาดเพิ่มขึ้น ในฐานะที่เป็นสะพานสำคัญในการเชื่อมต่อระหว่างทวีปเอเชียและยุโรป นครเฉิงตูสามารถรับมือกับผลกระทบด้านตารางเวลาและการจัดส่งรถไฟจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าได้  สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขบวนรถไฟระหว่างประเทศของนครเฉิงตูมีจำนวน 480 ขบวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยในจำนวนนั้น มีการขนส่งสินค้าของรถไฟสายจีน (เฉิงตู) – ยุโรป กว่า 267 ขบวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 88 และมีการเดินรถเฉลี่ย 30 ขบวน/สัปดาห์

นอกจากนี้ นายหลงฯ กล่าวว่า เป็นผลมาจากการเปลี่ยนรูปแบบรถไฟสายจีน (เฉิงตู) – ยุโรป จากรถไฟสาธารณะที่มีการขนส่งสินค้าจากแหล่งสินค้าที่เดียว เป็นการขนส่งสินค้าจากแหล่งสินค้าที่หลากหลายขึ้น ทำให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครอบคลุมมากขึ้น ในระยะแรก พนักงานฝ่ายปฏิบัติการศูนย์โลจิสติกส์ทางบกและทางน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับขบวนรถไฟสาธารณะโดยตรงมี 3 คน และมีการขนส่งสินค้าประเภทไม้กลับไปยังประเทศรัสเซีย ในเดือนมีนาคม 2561 และในปี 2562 มีการขนส่งสังกะสี เยื่อกระดาษ โพลีเอทิลีน และน้ำมันคาโนล่า  ปัจจุบัน เนื่องจากมีจำนวนรถไฟสายจีน (เฉิงตู) – ยุโรป มากขึ้น ทำให้มีจำนวนพนักงานมากกว่า 40 คน นอกจากนั้น จะยังคงเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบควบคุมเส้นทางระหว่างเอเชีย – ยุโรป ระดับ 3  ปรับปรุงระบบเครือข่ายระดับ 4  เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพของรถไฟและเครือข่ายรถไฟระหว่างประเทศสายจีน (เฉิงตู) – ยุโรป

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานการขนส่งระหว่างประเทศอย่างมาก อย่างไรก็ตาม รถไฟระหว่างประเทศของจีน (เฉิงตู) ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากร บริษัทที่เกี่ยวข้องกับรถไฟและราง และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือ เพื่อเอาชนะอุปสรรคและเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศจะมีประสิทธิภาพและราบรื่น  มีการติดตาม ตรวจสอบ สรุปและวิเคราะห์สถานการณ์ในแต่ละวัน ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งและประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

********************************************

จัดทำโดย               นางสาวชญานุช  หนูทอง เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู
แหล่งที่มา               http://sc.people.com.cn/n2/2020/0304/c345509-33850074.html (ฉบับวันที่ 4 มีนาคม 2563)

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา