บริษัทในมณฑลกวางตุ้งใช้ “เทคโนโลยีโดรน” ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

บริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการ “โดรน” ได้แก่ บริษัท DJI และ บริษัท XAG ใช้เทคโนโลยีโดรนการเกษตรในการพ่นสารฆ่าเชื้อในโรงพยาบาล โรงเรียน และชุมชนที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

มณฑลกวางตุ้งนอกจากจะเป็นเมืองแห่งการค้าและเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการผลิตจนได้รับฉายาว่าเป็น “โรงงานของโลก” แล้ว ปัจจุบัน มณฑลกวางตุ้ง โดยเฉพาะนครกว่างโจวและเมืองเซินเจิ้น “ซิลิคอนแวลลีย์ (Silicon Valley) ของจีน” เนื่องจากมณฑลกวางตุ้งเป็นที่ตั้งของเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย เช่น บริษัท Huawei บริษัท Tencent บริษัท BYD และอีกมากมาย แต่ผู้ประกอบการทราบหรือไม่ว่า มณฑลกวางตุ้งยังเป็นที่ตั้งของบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการโดรน ได้แก่ บริษัท DJI และ บริษัท XAG ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในจีนทั้งสองบริษัทก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรค วันนี้ศูนย์ BIC ณ นครกว่างโจวจะขอเล่า ให้ทุกท่านได้รับทราบ ดังนี้

บริษัท DJI เป็นบริษัทผู้ผลิตโดรนเพื่อความบันเทิงและการเกษตรที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 70 ของโลก และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเซินเจิ้นได้เตรียมงบลงทุน 10 ล้านหยวน (หรือ 1.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อจัดตั้ง “ทีมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19” ซึ่งดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันโรคระบาดของ DJI Agriculture โดยจัดทีมอาสาสมัคร ที่เป็นพนักงานเพื่อใช้ “เทคโนโลยีโดรนการเกษตร” ฉีดพ่นน้ำสารฆ่าเชื้อในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน โรงพยาบาล และพื้นที่กักกันผู้ป่วย

บริษัท XAG เป็นบริษัทผู้ผลิตโดรนเพื่อการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในจีนและมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครกว่างโจว ได้เตรียมงบลงทุน 5 ล้านหยวน (699,467 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับปฏิบัติการฆ่าเชื้อโรคเพื่อต่อสู้กับปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยบริษัท XAG มุ่งเน้นการทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนงาน ด้านความปลอดภัยสาธารณะ บริษัท XAG ได้นำโดรนการเกษตรมาใช้ดำเนินโครงการครั้งแรกที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยซุนยัดเซนที่ 3 (Third Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University) เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์และพยาบาลที่ต้องรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 อย่างใกล้ชิด โดยใช้ “เทคโนโลยีหุ่นยนต์เคลื่อนที่ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีโดรนการเกษตร” เพื่อฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อในพื้นที่ของโรงพยาบาล พื้นที่กักกันผู้ป่วย และรถพยาบาล รวมถึงพื้นที่สาธารณะ ชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

ทั้งนี้ “โดรนการเกษตร” เป็นเครื่องมือฉีดพ่นที่มีความแม่นยำสูง สามารถฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อในพื้นที่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเทียบกับการฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อด้วยเครื่องพ่นยาสะพายหลังหรือรถบรรทุก
โดยในโครงการดังกล่าว บริษัท XAG ใช้โดรนรุ่น R80 ราคา 34,999 หยวน (หรือประมาณ 158,132 บาท) และ DJI ใช้โดรนรุ่น T20 ราคา 39,999 หยวน (หรือประมาณ 180,723 บาท)

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา