Way Forward ครั้งที่ 12
“อัพเดทภาวะเศรษฐกิจมณฑลเหอเป่ย”
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563
เวลา 9.30 น. (ไทย) 10.30 น. (จีน)
โดย อภินันท์ ลีลาเชาว์ (เจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโส ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)
ดำเนินรายการโดย โสภิต หวังวิวัฒนา (ผู้จัดการฝ่ายสื่อเสียง ไทยพีบีเอส)