ปัจจัยที่สนับสนุนให้การบริโภคช่องทางออนไลน์ของจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลจาก สนง. สถิติแห่งชาติจีน (NBS) ชี้ว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2564 มูลค่าการค้าปลีกสินค้าออนไลน์ของจีนอยู่ที่ 10.4 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 จากช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยมีปัจจัยสนับสนุน เช่น

(1) ชาวจีนกลุ่มผู้สูงวัยและชาวจีนในเขตชนบทซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่มีมาตรการพยายามลดการสัมผัส

(2) แรงกระตุ้นจากรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง livestreaming

(3) การเพิ่มการนำเข้าสินค้าจาก ตปท. รวมทั้งการยกระดับสินค้าแบรนด์จีน ทำให้ผู้บริโภคจีนมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น

(4) แพลตฟอร์ม e-commerce ต่าง ๆ ในจีนมีระบบการให้บริการหลังการขายและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

แหล่งที่มา :

http://www.news.cn/fortune/2021-11/25/c_1128097404.htm

ที่มา : https://thaibizchina.com/

ติดต่อเรา