จีนพบกลไกที่อาจส่งผลต่อความจำเสื่อมของโรคอัลไซเมอร์

15 ม.ค. 66 – ทีมนักวิทยาศาสตร์ ชือ อีกง จากมหาวิทยาลัยเวสต์เลค (Westlake University) ค้นพบกลไกที่อาจส่งผลต่อความจำเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจการเกิดโรคอัลไซเมอร์ และการพัฒนาการออกแบบยาที่ตรงเป้าหมาย จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรตีนตระกูล LilrB กับ APOE โดยเฉพาะการจับกันของโปรตีน LilrB3 และ APOE4 ที่เกิดการกระตุ้นเซลล์เกลีย (microglia) ทำให้การเชื่อมต่อของสารสื่อประสาท (Synapse) ถูกตัด และนำไปสู่การสูญเสียความทรงจำหรือโรคอัลไซเมอร์ การค้นพบนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Cell Research

ที่มา : http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202301/173785a6f8e84ea1af5023bf3204ac2f.shtml

ติดต่อเรา