ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว. แสดงความห่วงใยถึงนักศึกษาไทยในประเทศจีนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

ถึงน้องๆนักศึกษาชาวไทยที่ประเทศจีนครับ ผมได้รับรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาจากทางท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาแล้ว ผมรู้สึกเป็นห่วงน้องๆเป็นอย่างมากครับ และได้กำชับให้ทางสถานทูตให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และติดต่อกับน้องๆเป็นระยะเพื่อให้ทราบสถานการณ์ หากน้องๆต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ขอให้ติดต่อผ่านทางสถานทูต หรือที่ปรึกษาอววน.แล้วผมจะสั่งการให้โดยด่วนที่สุดครับ สุดท้ายนี้ผมขอให้น้องๆทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจปลอดภัยจากวิกฤตในครั้งนี้ครับ ผมขอเป็นกำลังใจให้นะครับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว.
23 ม.ค. 63 ช่องทางการติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งฝ่ายกงสุล: (86-10) 8531-8768แจ้งเหตุฉุกเฉิน: 1-572-731-2531

ติดต่อเรา