ทางการจีนแถลง “วัคซีนCOVID-19ตัวแรกที่จีนทดลองทางคลินิกเมื่อมีนาคม กำลังเข้าสู่ก…

ทางการจีนแถลง “วัคซีนCOVID-19ตัวแรกที่จีนทดลองทางคลินิกเมื่อมีนาคม กำลังเข้าสู่การทดลองเฟสที่2 และวัคซีนอีก2ตัว ก็ได้รับอนมัติให้ทดลองเฟสแรกแล้ว สรุปตอนนี้จีนมีวัคซีน COVID-19 ที่กำลังทดลองทางคลินิกถึง3ตัว”

สำหรับวัคซีน COVID-19ตัวแรก เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยหน่วยงานทางทหารของจีน ได้ทดลองทางคลินิกกลุ่มอาสาสมัครในอู่ฮั่นจำนวน 108คน เมื่อมีนาคม โดยผ่านไปด้วยดี ตอนนี้จึงเริ่มรับสมัคร-คัดเลือก-ตรวจร่างกาย-ฉีดวัคซีนกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มใหม่ ตั้งแต่ 9เมษายนที่ผ่านมา เพื่อทดลองในเฟสที่2

ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 13เมษายน ได้ฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มอาสาสมัครเฟสที่2ไปแล้ว 273ราย

โดยเฟสนี้ จะฉีดวัคซีน 500คน ซึ่งมีผู้สูงอายุ อายุ84ปี ฉีดวัคซีนด้วย ถือว่าอายุมากที่สุดในกลุ่มอาสาสมัครเลย ต่างจากเฟสแรก จำกัดอายุที่ 18-60ปี แต่เฟสที่2 อายุเกิน60ปี ก็ฉีดวัคซีนได้

—–

สำหรับวัคซีน COVID-19 อีก2ตัว ที่ได้รับการอนุมัติจากทางรัฐบาลจีนให้ทดลองทางคลินิกได้ เป็นวัคซีนแบบเชื้อที่ตายแล้ว (Inactivaed vaccine) โดยพัฒนาจาก สถาบันWuhan Institute of Biological Products ภายใต้บริษัท China National Pharmaceutical Group หรือ Sinopharm ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจจีน และอีกหนึ่งวัคซีน เป็นของ บริษัทSinovac Research and Development ในปักกิ่ง

อ้ายจงอ้างอิงจาก

– Weibo: 央视新闻
https://m.weibo.cn/2656274875/4493632222790872

– GlobalTimes
https://www.globaltimes.cn/content/1185552.shtml

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีนขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

ติดต่อเรา