ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ (CDC) แห่งชาติจีนแถลง “โดยเฉลี่ย ผู้ติดเชื้อแบบไม…

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ (CDC) แห่งชาติจีนแถลง “โดยเฉลี่ย ผู้ติดเชื้อแบบไม่มีอาการ แพร่เชื้อสู่คนอื่นได้ ต่ำกว่าผู้ป่วยCOVID-19แบบมีอาการ โดยอัตราการแพร่เชื้อจะอยู่ที่ 1/3ของการแพร่เชื้อจากผู้ป่วยCOVIDทั่วไป”

กล่าวคือจำนวนเฉลี่ยของผู้ติดเชื้อจากการแพร่เชื้อ ของผู้ติดเชื้อแบบไม่มีอาการ มีจำนวนน้อยกว่า 1ราย ขณะที่ ผู้ติดเชื้อแบบมีอาการ สามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ประมาณ 3ราย

และโดยภาพรวม ผู้ติดเชื้อที่ได้รับการแพร่เชื้อจากผู้ติดเชื้อแบบไม่มีอาการ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4.4% ซึ่งไม่ถึง 5%ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด ทำให้ทางศูนย์มีความเห็นว่า “การแพร่ระบาดจากผู้ติดเชื้อแบบไม่มีอาการมีผลค่อนข้างน้อยต่อวงกว้าง”

ข้อมูลข้างต้น ทางศูนย์CDCจีนระบุว่า เป็นผลการศึกษาและวิจัยของศูนย์CDCเมืองหนิงโป มณฑลเจ้อเจียง

อ้ายจงอ้างอิงจาก

人民日报 (People’s Daily)

https://m.weibo.cn/2803301701/4489295835968662

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

ติดต่อเรา