ข้อแนะนําการใส่หน้ากากอนามัย โดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชน…

ข้อแนะนําการใส่หน้ากากอนามัย โดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับภาษาไทย แปลโดย ดร. Aichun Feng, ดร.นุชจรินทร์ อินต๊ะหล้า (วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล.-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) และ เพจอ้ายจง

สามารถดาวน์โหลด PDF ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1SBEB3bhqlLfXFGSIh9YtTaAA0-46Jsa9/view?usp=sharing

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีน #covid19

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

ติดต่อเรา