เปิด10ข้อ มาตรการของทางการจีน ในการช่วยเหลือและดูแลบุคลากรทางการแพทย์ที่สู้ศึกใน…

เปิด10ข้อ มาตรการของทางการจีน ในการช่วยเหลือและดูแลบุคลากรทางการแพทย์ที่สู้ศึกในแนวหน้าการแพร่ระบาดCOVID-19

.

1. เพิ่มค่าตอบแทนเป็น 2เท่า พร้อมกับสวัสดิการด้านสุขภาพและป้องกันการติดโรคระบาด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ปฏืบัติหน้าที่ ณ แนวหน้า มณฑลหูเป่ย ซึ่งครอบคลุมทั้งที่เป็นบุคลากรในมณฑลหูเป่ยอยู่แล้วและมาจากมณฑลอื่นๆ

2. มีมาตรการในการดูแลหากบุคลกรทางการแพทย์ ณ แนวหน้า ได้รับการบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้า

3. ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษในการประเมินเพื่อปรับเลื่อนตำแหน่งในสายงาน

4.อำนวยความสะดวกและจัดเตรียมที่พักที่ดีสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในแนวหน้า พร้อมทั้งเตรียมสิ่งจำเป็นต่างๆที่ต้องใช้ เช่น เตรียมยาในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บพื้นฐานเอาไว้ให้, จัดเตรียมอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ , ที่พักมีสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดี

นอกจากนี้ยังจัดเตรียมรถเอาไว้บริการรับส่งโดยเฉพาะ

5. จัดหามาตรการและอุปกรณ์ป้องกันตนเองให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ แนวหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะปลอดภัยและเสี่ยงน้อยที่สุด

6. มีมาตรการผลัดเปลี่ยนเวรของบุคลากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสม ไม่ให้มีภาระงานโหลดและระยะเวลายาวนานเกินไป

เมื่อการระบาดสิ้นสุด ให้บุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ตรวจร่างกายฟรี และได้รับวันลาพักร้อนเพิ่ม

7. มีมาตรการป้องกันการเกิดปัญหาต่อสขภาพจิตอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน โดยจะมีการประเมินทางสุขภาพจิตของบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน และให้การปรึกษา-รักษาอย่างทันท่วงที หากบุคลากรทางการแพทย์คนใดมีปัญหา

8. ให้ความช่วยเหลือพิเศษแก่ครอบครัวของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานแนวหน้า

9. เพื่อให้การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนมีความปลอดภัยมากที่สุด หากเกิดเหตุที่มีคนเข้ามาทำให้บุคลากรทางการแพทย์เกิดการบาดเจ็บ บุคคลผู้นั้นจะต้องได้รับโทษอย่างหนัก

10. เพื่อเป็นการตอบแทนการเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ ณ แนวหน้า ที่ปฏิบัติหน้าที่จนเสียชีวิต ทางการจะมีเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัว และการช่วยเหลือทางการศึกษาแก่บุตร รวมถึงสรรเสริญบุคลากรทางการแพทย์เหล่านั้นในฐานะฮีโร่ของประเทศจีน

.

เพราะกำลังใจของคนทำงานเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งหมดนี้จึงเป็น 10 ข้อ ที่ทางการจีนใช้ในการดูแลกำลังสำคัญในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดCOVID-19 จนสถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ไทยทุกคน อ้ายจงขอเป็นกำลังใจให้นะครับ พวกคุณเยี่ยมที่สุด

.

อ้ายจงนำมาตรการทั้ง 10ข้อนี้ มาจาก บทความที่เผยแพร่เมื่อ 23กุมภาพันธ์ ทางWeibo: 央视新闻 (CCTV News) สื่อทางการจีน

https://m.weibo.cn/2656274875/4475181789477141

#อ้ายจง #เล่าเรื่องเมืองจีน #ชีวิตในจีน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล :
แฟนเพจอ้ายจง

ติดต่อเรา