วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน พฤษภาคม 2566

วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนพฤษภาคม 2566
“เขตเศรษฐกิจพิเศษอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า
(Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area)”
 • เขตเศรษฐกิจพิเศษอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า
  • ข้อมูลพื้นฐาน
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  • โครงการขนาดใหญ่
  • โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อเชื่อมโยงเมืองต่าง ๆ
 • ฮ่องกงกับแนวทางสู่การพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ (NEW ECONOMY)
  • แผนแม่บทสำหรับการพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของฮ่องกง (I&T)
  • เป้าหมายของรัฐบาลฮ่องกงด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในระยะ 5-10 ปี
  • แผนงบประมาณประจำปี 2566-2567 ที่สนับสนุนการพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สำคัญ
  • โครงการใหม่ในอนาคตด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของฮ่องกง
 • การทำธุรกิจในเขต GBA ผ่านเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
 • บทวิเคราะห์ตลาด IPO ของฮ่องกงและแนวโน้มในปี พ.ศ. 2566
 • ฮ่องกงต้องการแรงงานต่างชาติจำนวนมาก
 • โอกาสของบริษัท STARTUP ไทยในฮ่องกงพร้อมเงินสนับสนุนธุรกิจ
 • CHINA + 1 การกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของจีนและโอกาสของไทย
 • STEP TO START(UP) & STARTUP @SHENZHEN
 • มหาวิทยาลัยในเขต GBA
  • การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกปี 2566
  • การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกตามสาขาวิชาปี 2566
  • รายชื่อมหาวิทยาลัยในฮ่องกง
  • รายชื่อมหาวิทยาลัยในกว่างโจว
  • รายชื่อมหาวิทยาลัยในเซินเจิ้น
   • มหาวิทยาลัยฮ่องกง
   • มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง
   • มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งฮ่องกง
   • มหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคฮ่องกง
   • มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเซาท์เทิร์น
   • มหาวิทยาลัยเซินเจิ้น
   • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซินเจิ้น
   • มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น
   • มหาวิทยาลัยชิงหัว บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติเซินเจิ้น
   • มหาวิทยาลัยปักกิ่ง บัณฑิตวิทยาลัยเซินเจิ้น
 • ฐานผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมของเยาวชน
  • เซินเจิ้น
   • SHENZHEN VIRTUAL UNIVERSITY PARK (SZVUP)
   • SHENZHEN OVERSEAS CHINESE HIGH-TECH VENTURE PARK
   • SHENZHEN-HONG KONG YOUTH INNOVATION ENTREPRENEUR HUB
   • QIANHAI SHENZHEN-HONG KONG YOUTH INNOVATION AND ENTREPRENEUR HUB (E HUB)
   • MH MAKER
   • ZETTA BRIDGE QIANHAI HONG KONG-SHENZHEN DESIGN INNOVATION HUB
  • กว่างโจว
   • SOUTH CHINA ADVANCED MATERIALS INNOVATION PARK
   • GUANGDONG, HONG KONG MACAO (INTERNATIONAL) YOUTH ENTREPRENEURSHIP HUB (NSYEH)
  • มาเก๊า
   • MACAO YOUNG ENTREPRENEUR INCUBATION CENTRE (MYEIC)
  • ข้อมูลการติดต่อฐานผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมของเยาวชน
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ในเขต GBA
  • อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง
  • เขตความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างเมืองเซินเจิ้นกับฮ่องกง
  • สวนอุตสาหกรรมไฮเทคเซินเจิ้น
 • บริษัทเอกชนและสตาร์ทอัพ
  • Fortune Global 500
  • บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี จำกัด
  • บริษัท เทนเซ็นต์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท พีซีไอ เทคโนโลยี กรุ๊ป
  • บีจีไอ กรุ๊ป
  • บริษัท เทนเซ็นต์ โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เอ็กซ์เอจี
  • บริษัท เซินเจิ้น อินเทลลิฟิวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
  • บริษัท IFLYTEK จำกัด
  • บริษัท คลาวด์วอล์ค เทคโนโลยี จำกัด
 • บทสัมภาษณ์คนไทยในเซินเจิ้น

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]