ประกาศรายชื่อผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ที่ผ่านการคัดเลือกนำเสนอภาคน…

📄ประกาศรายชื่อผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ที่ผ่านการคัดเลือกนำเสนอภาคนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 Thailand Research Expo 2020” ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
📍รายละเอียดดูได้ที่ https://l.nrct.go.th/2NP5oFoขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา