ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการผลัก…

📢ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการผลักดัน “ปลาสวยงามในธรรมชาติ” สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

📍รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่
👉https://www.nrct.go.th/fund/ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการผลักดัน-ปลาสวยงามในธรรมชาติ-สู่การผลิตเชิงพาณิชย์-ประจำปีงบประมาณ-2563

👉http://nriis.nrct.go.th/ResearchFundListDetail_H.aspx?id=25467ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา