รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 0&#x20e3…

📲รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563

0️⃣ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ และไม่มีผู้เสียชีวิต ติดต่อกันเป็นวันที่ 3

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
😷ผู้ติดเชื้อสะสม 3,135 ราย ใน 68 จังหวัด (ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่)
-ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภายในประเทศ ติดต่อกันเป็นวันที่ 23
-และไม่มีผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine

▶️เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

▶️รักษาหายป่วยแล้ว 2,996 ราย (95.57%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3 ราย)

❇️ทั้งนี้ วช. ได้ปรับรูปแบบการรายงาน โดยจะรายงานรวมทั้งในส่วนประเทศไทย อาเซียน และต่างประะเทศ ในรอบรายงานเดียวกัน และยกเลิกการรายงานในรอบเย็น

📚ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา