สรุปสถานะของแต่ละประเทศตามระยะของสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จากข้อมูลการติ…

📲สรุปสถานะของแต่ละประเทศตามระยะของสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
จากข้อมูลการติดเชื้อ
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2563

1. ประเทศที่ยังอยู่ในระยะการระบาด กราฟยังชัน ยังไม่ถึงจุดสูงสุดของการระบาดหรือกำลังอยู่ในระยะของการระบาดสูงสุด ส่วนใหญ่อยู่ในทวีปอเมริกาใต้ ลาตินอเมริกา เอเชียใต้ และตะวันออกกลาง เช่น บราซิล เม็กซิโก ชิลี เปรู แอฟริกาใต้ รัสเซีย อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน และอาจจะรวมถึงอิหร่าน และอินโดนีเซีย
2. ประเทศที่ยังใช้แนวทางปล่อยให้คนติดเชื้อจำนวนมาก เช่น สวีเดน
3. ประเทศที่ควบคุมการระบาดได้ แต่ยังไม่พ้นระยะการระบาด เช่น ฟิลิปปินส์ สเปน ตุรกี อิตาลี สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร มาเลเซีย
4. ประเทศที่พ้นการระบาดรอบที่หนึ่งแล้ว เช่น จีน ไทย เยอรมัน สโลวีเนีย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ไอซ์แลนด์
5. ประเทศที่เกิดการติดเชื้อในระยะที่สองแต่ยังควบคุมได้ เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์
6. ประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่ไม่เกิดการระบาดใหญ่ เช่น ฮ่องกง ไต้หวัน เวียดนาม ลาว

🇹🇭ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ถือว่าควบคุมการระบาดได้ดี และผ่านพ้นการระบาดในรอบที่หนึ่งแล้ว โดยไม่มีผู้ติดเชื้อจากภายในประเทศติดต่อกันมากกว่าสองสัปดาห์แล้ว โดยได้มีมาตรการในการผ่อนคลายแล้ว 3 ระยะ และจะเริ่มมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ซึ่งจะต้องดูแลป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ระบาดรอบที่สอง

📚ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา