ภาพรวมสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ในสัปดาห์นี้ ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถ…

ภาพรวมสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ในสัปดาห์นี้
ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563

🇮🇩อินโดนีเซีย 🇵🇭ฟิลิปปินส์ ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
🇸🇬 สิงคโปร์ ผู้ติดเชื้อใหม่ยังเพิ่มขึ้น แต่อยู่ในกลุ่มจำกัด
🇹🇭ไทย 🇲🇾มาเลเซีย สถานการณ์ควบคุมได้
🇻🇳เวียดนาม 🇧🇳บรูไน 🇰🇭กัมพูชา 🇱🇦ลาว ผู้ติดเชื้อน้อย
🇲🇲พม่า ยังต้องติดตามสถานการณ์

📚ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา