สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 19….

📲สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
ณ วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

😷จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-ฟิลิปปินส์ +862 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 18,086 ราย)
-อินโดนีเซีย +700 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 26,473 ราย)
-สิงคโปร์ +518 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 34,884 ราย)
-มาเลเซีย +57 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 7,819 ราย)
-ไทย +4 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,081ราย)
-พม่า +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 224 ราย)
-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 328 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 125 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

👉🏻**ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 จะรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในอาเซียน รวมในการรายงานประจำวันในช่วงกลางวัน**

📚ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา