สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30…

📲สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
ณ วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

🇵🇭 ฟิลิปปินส์ ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันใหม่ และปรับวิธีการตรวจและการรายงานผลการตรวจ ทำให้มีการรวมกันระหว่างยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวัน และผู้ติดเชื้อที่เพิ่งถูกบันทึกยอดเนื่องจากผลการตรวจเพิ่งออกมาเนื่องจากการรายงานล่าช้า
▶️โดยในวันนี้เป็นวันที่สามแล้วที่ใช้ระบบดังกล่าว ซึ่งมียอดรายงานย้อนหลังเมื่อวานนี้ที่ 1,046 ราย แบ่งเป็นยอดรายใหม่ 46 ราย ส่วนที่เหลือเป็นผู้ที่ติดเชื้อที่รายงานล่าช้า
▶️และยอดในวันนี้อีก 590 รายแบ่งเป็นรายใหม่ 252 ราย และที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อที่รายงานล่าช้า
▶️ทำให้รวมกันแล้วในช่วง 3 วัน มีการรายงานยอดผู้ติดเชื้อมากกว่า 2,000 ราย

🇲🇲 พม่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17 คน เป็นผู้ที่เดินทางมาจากอินเดีย

😷จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-ฟิลิปปินส์ +590 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 17,224 ราย) (เมื่อวานเพิ่มขึ้น1,046 ราย)
-อินโดนีเซีย +557 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 25,773 ราย)
-สิงคโปร์ +506 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 34,366 ราย)
-มาเลเซีย +30 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 7,762 ราย)
-พม่า +17 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 224 ราย)
-ไทย +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,077 ราย)
-เวียดนาม +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 328 ราย)
-กัมพูชา +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 125 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

📚ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา