รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ป…

📲รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563

🇹🇭 ประเทศไทย
😷ผู้ติดเชื้อสะสม 3,065 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 11 ราย)
▶️เสียชีวิตรวม 57 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

▶️รักษาหายป่วยแล้ว 2,945 ราย (96.08%) (เพิ่มขึ้น 14 ราย)

⏺ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State quarantine รายละเอียดดังนี้
– ประเทศอินเดีย 1 ราย เข้ารับการรักษาที่จังหวัดสมุทรปราการ (State quarantine)
– ประเทศคูเวต 4 ราย เข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร (State quarantine)
– ประเทศกาตาร์ 6 ราย เข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร (State quarantine)

⏺กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,532 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (227 ราย), นนทบุรี (158 ราย), ยะลา (125 ราย), สมุทรปราการ (115 ราย), ชลบุรี (86 ราย), ปัตตานี (79 ราย), สงขลา (44 ราย), เชียงใหม่ (41 ราย) และ ปทุมธานี (39 ราย) โดยมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่าง state quarantine ในจังหวัดต่างๆ รวม 128 ราย

📚ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา