สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.3…

📲สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
ณ วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

🇲🇾 มาเลเซีย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 172 ราย ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงกว่า 100 ราย

😷จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-อินโดนีเซีย +479 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 22,750 ราย)
-สิงคโปร์ +344 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 31,960 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +284 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 14,319 ราย)
-มาเลเซีย +172 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 7,417 ราย)
-ไทย +2 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,042 ราย)
-เวียดนาม +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 326 ราย)
-พม่า +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 201 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 124 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

📚ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา