สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 19….

📲สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
ณ วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

😷จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์ +548 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 31,616 ราย)
-อินโดนีเซีย +526 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 22,271 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +258 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 14,035 ราย)
-มาเลเซีย +60 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 7,245 ราย)
-เวียดนาม +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 325 ราย)
-ไทย +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,040 ราย)
-พม่า +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 201 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 124 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

📚ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา