สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30…

📲สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
ณ วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

🇰🇭 กัมพูชา วันนี้เริ่มมียอดผู้ติดเชื้อขยับเพิ่ม 1 ราย หลังจากที่มีรายงานผู้ป่วยโรคโควิดของกัมพูชาทุกรายได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่ผ่านมา
🇸🇬 สิงคโปร์ มียอดผู้ติดเชื้อรวมถึง 30,000 รายในวันนี้

😷จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-อินโดนีเซีย +634 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 20,796 ราย)
-สิงคโปร์ +614 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 30,426 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +163 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 13,597 ราย)
-มาเลเซีย +78 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 7,137 ราย)
-กัมพูชา +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 123 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-พม่า +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 199 ราย)
-ไทย +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,037 ราย)
-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 324 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

📚ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา