รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ประเท…

📲รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563

🇹🇭 ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,037 ราย ใน 68 จังหวัด (ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในวันนี้)
เสียชีวิตรวม 56 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

😷รักษาหายป่วยแล้ว 2,910 ราย (95.82%) (เพิ่มขึ้น 13 ราย)

▶️กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,532 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (225 ราย), นนทบุรี (158 ราย), ยะลา (125 ราย), สมุทรปราการ (115 ราย), ชลบุรี (86 ราย), ปัตตานี (79 ราย), สงขลา (44 ราย), เชียงใหม่ (41 ราย) และ ปทุมธานี (39 ราย) โดยมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่าง state quarantine และในจังหวัดต่างๆ รวม 102 ราย

📚ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยแบเนวัตกรรม (อว.)ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา