สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.3…

📲สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
ณ วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

😷จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-อินโดนีเซีย +486 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 18,496 ราย)
-สิงคโปร์ +451 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 28,794 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +224 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 12,942 ราย)
-มาเลเซีย +37 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 6,978 ราย)
-พม่า +3 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 191 ราย)
-ไทย +2 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,033 ราย)
-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 324 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

📚ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา