สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.3…

📲สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
ณ วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

😷จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-อินโดนีเซีย +496 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 18,010 ราย)
-สิงคโปร์ +305 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 28,343 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +205 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 12,718 ราย)
-มาเลเซีย +47 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 6,941 ราย)
-เวียดนาม +4 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 324 ราย)
-ไทย +3 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,031 ราย)
-พม่า +3 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 187 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

😷ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา