รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 ประ…

📲รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563

🇹🇭 ประเทศไทย
😷ผู้ติดเชื้อสะสม 3,028 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย)
▶️เสียชีวิตรวม 56 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

▶️รักษาหายป่วยแล้ว 2,856 ราย (94.32%) เพิ่มขึ้น 1 ราย

⏺ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย เป็นนักศึกษาไทยเดินทางมาจากประเทศปากีสถาน (1 ราย) และอียิปต์ (2 ราย)โดยอยู่ใน State Quarantine ที่จังหวัดชลบุรี

⏺กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,531 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (224), นนทบุรี (156), ยะลา (125), สมุทรปราการ (115), ชลบุรี (85), ปัตตานี (79), สงขลา (44), เชียงใหม่ (41) และ ปทุมธานี (39) โดยมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่าง state quarantine และในจังหวัดต่างๆ รวม 100 ราย

📚ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

📄ส่วนรายงานข้อมูลของอาเซียนและการวิเคราะห์จะอยู่ในรอบการรายงานช่วงเย็นขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา