สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 19…

📲สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
ณ วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

😷จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์ +752 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 26,098 ราย)
-อินโดนีเซีย +568 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 16,006 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +258 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 11,876 ราย)
-มาเลเซีย +40 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 6,819 ราย)
-ไทย +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,018 ราย)
-พม่า +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 181 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 288 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

📚ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา