ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโ…

📢ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กรุณาติดต่อ
0 2579 1370-9 ต่อ 409-410 📱รายละเอียดที่ : http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2288ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา