สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น. …

📲สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

😷จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์ +884 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 24,671 ราย)
-อินโดนีเซีย +484 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 14,749 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +264 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 11,350 ราย)
-มาเลเซีย +16 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 6,742 ราย)
-ไทย +2 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,017 ราย)
-พม่า +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 180 ราย)
-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 288 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

📚ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา