ห้องปฏิบัติการเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับตรวจ SARS-CoV-2 (COVID-19…

🔬ห้องปฏิบัติการเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับตรวจ SARS-CoV-2 (COVID-19) ของประเทศไทย

🔬160 แห่ง ทั่วประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563
▶️กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 66 แห่ง
▶️ภาคกลาง 17 แห่ง
▶️ภาคอีสาน 19 แห่ง
▶️ภาคเหนือ 19 แห่ง
▶️ภาคใต้ 19 แห่ง
▶️ภาคตะวันออก 13 แห่ง
▶️ภาคตะวันตก 7 แห่ง

🔹สำหรับผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์จะมีค่าใช้จ่ายเริ่มตั้งแต่ 2,700 – 10,000 บาท (ตามที่แต่ละโรงพยาบาลกำหนด)
🔹หากมีอาการเข้าข่ายสงสัยโรคโควิด-19 ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเข้ารักษา รพ. ตามสิทธิ ไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

📄ที่มา : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563

📚จัดทำโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา วช.
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา