รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 ประเท…

📲รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563

🇹🇭ประเทศไทย
😷ผู้ติดเชื้อสะสม 2,992 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย)
▶️เสียชีวิตรวม 55 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

▶️รักษาหายป่วยแล้ว 2,772 ราย (92.65%) เพิ่มขึ้น 11 ราย

▶️ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย เข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร (2 รายเข้า State Quarantine) และยะลา (1 ราย)

⏺กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,526 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (220 ราย), นนทบุรี (157 ราย), ยะลา (119 ราย), สมุทรปราการ (114 ราย), ชลบุรี (87 ราย), ปัตตานี (79 ราย), สงขลา (44 ราย), เชียงใหม่ (40 ราย) , ปทุมธานี (39 ราย) , นราธิวาส (29 ราย) และนครปฐม (22 ราย) โดยมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่าง state quarantine และในจังหวัดต่างๆ รวม 88 ราย

⏺ทั้งนี้ เมื่อจำแนกตามจังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อเข้ารักษา (ไม่รวมผู้ติดเขื้อในกลุ่ม State Quarantine)
❇️มี 67 จังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อไว้รักษา
⚪️ไม่เคยมีรายงานผู้ติดเชื้อเลย จำนวน 10 จังหวัด
🟢ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 28 วันที่ผ่านมา จำนวน 39 จังหวัด
🟡ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 14 วันที่ผ่านมา จำนวน 17 จังหวัด
🔴ยังมี ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 14 วันที่ผ่านมา จำนวน 11 จังหวัด

📚ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

📄ส่วนรายงานข้อมูลของอาเซียนและการวิเคราะห์จะอยู่ในรอบการรายงานช่วงเย็นขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา