สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น. …

📲สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

❇️การเปลี่ยนแปลงสำคัญ
🇸🇬สิงคโปร์ มีผู้ติดเชื้อรวมกว่า 20,000 ราย
🇵🇭ฟิลิปปินส์ มีผู้ติดเชื้อรวมกว่า 10,000 ราย
🇧🇳บรูไน มีผู้ติดเชื้อใหม่อีกหลังจากที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเป็นเวลา 17 วัน

😷จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์ +788 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 20,198 ราย)
-อินโดนีเซีย +367 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 12,438 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +320 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 10,004 ราย)
-มาเลเซีย +45 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 6,428 ราย)
-ไทย +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,989 ราย)
-บรูไน +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 139 ราย)
-พม่า +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 161 ราย)
-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 271 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

📚ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา