สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น. …

📲สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

😷จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์ +632 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19,410 ราย)
-อินโดนีเซีย +484 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 12,071 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +199 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 9,684 ราย)
-มาเลเซีย +30 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 6,383 ราย)
-พม่า +6 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 161 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-ไทย +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,988 ราย)
-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 271 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 138 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

📚ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา