สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น. …

📲สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

😷จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์ +573 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 18,778 ราย)
-อินโดนีเซีย +395 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 11,587 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +262 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 9,485 ราย)
-มาเลเซีย +55 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 6,353 ราย)
-ไทย +18 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,987 ราย)
-พม่า +4 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 155 ราย)
-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 271 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 138 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

📚ประมวลข้อมูลโดย :
ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา