สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น. …

📲สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.30 น.

😷จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์ +932 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 17,101 ราย)
-อินโดนีเซีย +433 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 10,551 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +284 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 8,772 ราย)
-มาเลเซีย +69 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 6,071 ราย)
-ไทย +6 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,960 ราย)
-พม่า +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 151 ราย)
-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 270 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 138 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

📚ประมวลข้อมูลโดย:
ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา