Timeline โรคโควิด-19 ตั้งแต่พบรายงานครั้งแรก Timeline โรคโควิด-19 เดือนมีนาคม-เม…

📲Timeline โรคโควิด-19 ตั้งแต่พบรายงานครั้งแรก
📲Timeline โรคโควิด-19 เดือนมีนาคม-เมษายน 2563
😷ผู้ติดเชื้อสะสม
😷ผู้ติดเชื้อ รายใหม่ รายวัน
-รวม กทม. และต่างจังหวัด
-ใหม่ในต่างจังหวัด
-ใหม่ในกทม. แหล่งข้อมูล:
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกรมควบคุมโรค
ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา