สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น. …

📲สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.

😷จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์ +528 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 16,169 ราย)
-อินโดนีเซีย +347 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 10,118 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +276 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 8,488 ราย)
-มาเลเซีย +57 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 6,002 ราย)
-ไทย +7 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,954 ราย)
-พม่า +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 150 ราย)
-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 270 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 138 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

📚ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์​ และการวิจัยและพัฒนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา