สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น. …

📲สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
ณ วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.

😷จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์ +690 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 15,641 ราย)
-อินโดนีเซีย +260 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 9,771 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +254 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 8,212 ราย)
-มาเลเซีย +94 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 5,945 ราย)
-ไทย +9 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,947 ราย)
-พม่า +4 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 150 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 270 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 138 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

📚ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์​ และการวิจัยและพัฒนา​ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา