สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น. …

📲สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
ณ วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.

😷จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์ +799 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 14,423 ราย)
-อินโดนีเซีย +214 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 9,096 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +198 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 7,777 ราย)
-มาเลเซีย +40 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 5,820 ราย)
-ไทย +9 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,931 ราย)
-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 270 ราย)
-พม่า +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 146 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 138 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

📚ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา