สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น. …

📲สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
ณ วันที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.

😷จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์ +618 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 12,693 ราย)
-อินโดนีเซีย +396 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 8,607 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +102 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 7,294 ราย)
-ไทย +53 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,907 ราย)
-มาเลเซีย +51 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 5,742 ราย)
-พม่า +12 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 144 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 270 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 138 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

📚ประมวลข้อมูลโดย :
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา