สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น. …

📲สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
ณ วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.

😷จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์ +897 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 12,075 ราย)
-อินโดนีเซีย +436 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 8,211 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +211 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 7,192 ราย)
-มาเลเซีย +88 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 5,691 ราย)
-ไทย +15 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,854 ราย)
-พม่า +7 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 139 ราย)
-เวียดนาม +2 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 270 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 138 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

📚ประมวลข้อมูลโดย:
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา