สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น. …

📲สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน
ณ วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.

😷จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์ +1,037 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 11,178 ราย)
-อินโดนีเซีย +357 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 7,775 ราย)
-ฟิลิปปินส์ +271 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 6,981 ราย)
-มาเลเซีย +71 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 5,603 ราย)
-ไทย +13 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,839 ราย)
-พม่า +4 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 127 ราย)
-บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 138 ราย)
-เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 268 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)

📚ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

ติดต่อเรา